'Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna'

                                                                     (por. 2Mch 12,43-45)

 

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

 

W kancelarii parafii należy okazać:

  1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  2. Zaświadczenie o przyjęci Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala,
  3. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.

 

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)

 

Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.

Parafia pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach
ul. Słoneczna 2
59-222 Miłkowice

Tel. 76 88 71 426

parafia-milkowice@tlen.pl

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela

8.00
9.30
11.00
12.30
Siedliska
Miłkowice
Miłkowice
Studnica

Dni powszednie

Miłkowice: 
godz. 18.00
 
 

wtorek - sobota 

Siedliska: 
godz. 16.30

piątek X - IV

godz. 19.00

piątek: V - IX 

w każdy I piątek: VII - VIII