"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!"

                                                                                                                                                                             (Mk 10,6-9)

 

A) Informacja dla Parafian

Narzeczeni - z których przynajmniej jedno rzeczywiście i aktualnie mieszka na terenie naszej parafii - na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa przedstawiają osobiście w kancelarii następujące dokumenty:

  1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania,
  2. Dowody osobiste,
  3. Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich,
  4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej,
  5. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego: 

a) W przypadku ślubu konkordatowego jest to zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach,

b) Jeżeli ma to być tylko ślub kościelny - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego (oryginał Odpisu Aktu Małżeństwa) z odpowiedniego USC.

c) W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

 

Rozmowa duszpasterska z tymi Narzeczonymi odbywa się w dwóch etapach:

  1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi oraz inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godziny, dlatego należy umówić się (np. telefonicznie) na konkretny termin poza godzinami kancelarii.
  2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

 

B) Narzeczeni spoza parafii

Zgłaszają się oni najpierw w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od Księdza Proboszcza jednej z tych parafii mogą otrzymać dokument (Licencja / Litterae dimissoriae) upoważniający nasza parafię do pobłogosławienia ich małżeństwa.

 

Uwagi:

  • Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja daty i godziny ślubu, którą trzeba będzie potwierdzić w odpowiednim czasie.
  • Nie gwarantujemy, iż ślub się odbędzie jeżeli minimum 2 tygodnie przed wyznaczoną datą do kancelarii nie zostanie dostarczony komplet wymaganych dokumentów (dotyczy to także Narzeczonych mieszkających poza granicami Polski).

Parafia pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach
ul. Słoneczna 2
59-222 Miłkowice

Tel. 76 88 71 426

parafia-milkowice@tlen.pl

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela

8.00
9.30
11.00
12.30
Siedliska
Miłkowice
Miłkowice
Studnica

Dni powszednie

Miłkowice: 
godz. 18.00
 
 

wtorek - sobota 

Siedliska: 
godz. 16.30

piątek X - IV

godz. 19.00

piątek: V - IX 

w każdy I piątek: VII - VIII