Wielki Post 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Życia Konsekrowanego

Znalezione obrazy dla zapytania dzień życia konsekrowanego 2016

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzień życia konsekrowanego 2016

 

Poniżej zamieszczamy treść listu księży biskupów na Dzień Życia Konsekrowanego 2016.

Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia

List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego, 2 lutego 2016 roku

Drodzy Bracia i Siostry,

Liturgia święta Ofiarowania Pańskiego przypomina nam scenę, w której Maryja i Józef przynieśli do Jerozolimy Dzieciątko Jezus, aby – zgodnie z prawem żydowskim – poświęcić je Bogu. Kiedy Jezus umierał na krzyżu okazało się w pełni, że nie był to jedynie rytuał. Ofiarowując swe życie, objawił światu Boże miłosierdzie.

Bez odniesień do Boga, który jest Miłością Miłosierną i który tej Miłości uczy każdego wierzącego, prawdy Ewangelii nie będą przekazywane i nie napełnią świata radością z tego, że: „[…] nasze oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów” (Łk 2, 30-31).

Ofiarowanie Jezusa w świątyni, które dzisiaj wspominamy, jest pierwszą manifestacją Miłości Miłosiernej i zapowiedzią Jego ofiary, którą złoży za zbawienie świata pod koniec swojego życia.

W tym roku w święto Ofiarowania Pańskiego kończy się ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. Był to czas wielu wydarzeń organizowanych przez Kościół w Polsce i na świecie. Refleksja i modlitwa dotyczyła całego życia konsekrowanego w jego rozmaitych formach: zakonów i zgromadzeń zakonnych, instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego, dziewic, wdów konsekrowanych i pustelników. Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy zaangażowali się w inicjatywy i wydarzenia Roku Życia Konsekrowanego, służąc swoim doświadczeniem i wiedzą. Dzięki temu mogliśmy spojrzeć z wdzięcznością na dar, jakim jest życie konsekrowane w Kościele i w społeczeństwie oraz głębiej poznać jego blaski i cienie, aby z odnowioną ewangeliczną pasją bez lęku spojrzeć w przyszłość.

Koniec Roku Życia Konsekrowanego przypada w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Ten znaczący splot wydarzeń przypomina nam, że w głoszeniu orędzia o Bożym Miłosierdziu wielką rolę odegrały i odgrywają osoby konsekrowane. Ich życie jest także ofiarowaniem siebie, ale nie dla samej ofiary, lecz po to, by poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo doświadczać miłosierdzia i dzielić się nim z innymi. Nie ma bowiem miłosierdzia bez poświęcenia i ofiary, wyrzeczenia się własnych planów, ambicji i dóbr.

1. Szkoła komunii w Kościele – szkoła miłosierdzia

W Liście na Rok Życia Konsekrowanego papież Franciszek wskazał m.in., że życie konsekrowane ma być świadectwem komunii, poczynając od samych wspólnot zakonnych, poprzez współpracę z innymi środowiskami kościelnymi, kończąc na twórczych relacjach z niekatolikami (zob. II, 3). Jednocześnie papież podkreśla, że niemożliwe jest budowanie wspólnoty bez miłosierdzia: „Droga miłosierdzia, która się przed nami otwiera, jest niemal nieskończona, ponieważ trzeba dążyć do wzajemnej akceptacji i troski, praktykować wspólnotę dóbr materialnych i duchowych, braterskie upominanie, szacunek dla osób najsłabszych […]” (List na Rok Życia Konsekrowanego, II, 3).

W życiu wielu założycieli zakonów istotną rolę odgrywało z jednej strony osobiste doznanie Bożego miłosierdzia i darmowego przebaczenia, a z drugiej doświadczenie materialnej i duchowej biedy napotkanych ludzi. Zadawali oni sobie wówczas pytania, które znajdujemy w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli: „Co uczyniłem dla Chrystusa, co czynię dla Chrystusa i co powinienem uczynić dla Chrystusa?”. Przy czym zdawali sobie sprawę, że służba Chrystusowi miłosiernemu wiedzie przez miłosierną służbę ludziom. Wspólnoty życia konsekrowanego, zjednoczone w modlitwie i wspólnej misji, były odpowiedzią na tego rodzaju pytania.

W adhortacji Vita consecrata św. Jan Paweł II napisał: „Pragnąłem zwrócić szczególną uwagę na ten stały element historii Kościoła: na rzeszę założycieli i założycielek, świętych mężczyzn i kobiet, którzy wybrali Chrystusa, idąc drogą radykalizmu ewangelicznego i braterskiej służby – przede wszystkim ubogim i opuszczonym” (VC nr 5). Ta służba przybierała różne formy – od modlitwy za grzeszników i przepowiadania łaski nawrócenia, po prowadzenie instytucji charytatywnych, szpitalnych i wychowawczych. XXI wiek jeszcze bardziej niż minione wieki potrzebuje tego rodzaju świadectwa, potrzebuje tego, co św. Jan Paweł II nazwał „wyobraźnią miłosierdzia”, by odpowiedzialnie reagować na współczesne problemy. Wyobraźnia ta dotyczy ubogich, odrzuconych, migrantów, cierpiących z powodu różnych form niesprawiedliwości, ale także ludzi pogrążonych w grzechu, zamkniętych na Bożą łaskę przebaczenia i nawrócenia. Nadzieja, jaką głosi Kościół, nie ogranicza się bowiem do życia doczesnego, ale pozostaje otwarta na wieczność, do której zaprasza nas Bóg.

Osoby konsekrowane są obecne w newralgicznych punktach świata, próbując odpowiadać słowem i czynami miłosierdzia na przemoc i niesprawiedliwość oraz na duchową pustkę, w którą wchodzi grzech. Są posłane do służby, ale potrzebują naszego wsparcia. Wspomagajmy ich posługę naszą modlitwą, współpracą, dobrym słowem i zapewnieniem o bliskości.

W życiu Kościoła odnajdujemy przykłady wielu osób, które ofiarowały się Bogu, pełniąc dzieła miłosierdzia. Wystarczy wymienić wśród nich św. Faustyną Kowalską i św. Maksymiliana Kolbe.

2. Siostra Faustyna Kowalska – apostołka miłosierdzia

Bóg zechciał przypomnieć światu prawdę o swym miłosierdziu poprzez prostą, pokorną i otwartą na Jego natchnienia zakonnicę, siostrę Faustynę Kowalską. Ta zakonnica należy dziś do najbardziej znanych i podziwianych Polaków na świecie. Sam Jezus na różne sposoby przekazywał św. Faustynie orędzie o miłosierdziu: „Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga” – czytamy w Dzienniczku (nr 301). To orędzie dociera do najdalszych zakątków świata m.in. poprzez obrazek Jezusa miłosiernego i słowa: „Jezu, ufam Tobie”, poprzez Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Niedzielę Miłosierdzia czy też Godzinę Miłosierdzia, czyli przez owoce mistycznych wizji, jakie otrzymała siostra Faustyna. Żadna inna polska książka nie została przetłumaczona na tyle języków i wydana w tylu milionach egzemplarzy, co Dzienniczek siostry Faustyny.

Okazją do przypomnienia św. Faustyny Kowalskiej jako apostołki miłosierdzia będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wszak relikwie świętej spoczywają pod obrazem „Jezu, ufam Tobie”, w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach, przy sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Modlimy się i mamy nadzieję, że właśnie podczas Światowych Dni Młodzieży Bóg wzbudzi w wielu młodych powołanie do życia konsekrowanego w służbie Bożemu Miłosierdziu.

3. Ojciec Kolbe – męczennik miłosierdzia

Wymownym świadectwem miłosierdzia jest także męczeńska śmierć św. Maksymiliana Kolbego, której 75. rocznica przypada w tym roku. Pójście na głodową śmierć w miejsce współwięźnia Franciszka Gajowniczka było owocem całego konsekrowanego życia, oddanego służbie Bogu i ludziom. „We wszystkim całkowicie zaufaj Miłosierdziu Bożemu, co przez Niepokalaną cię prowadzi. Resztę zostaw cudom miłosierdzia Opatrzności Bożej i Niepokalanej. Daj się w pokoju i ufności prowadzić Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalaną” (Pisma Maksymiliana Kolbego849) – nauczał Maksymilian Kolbe. Jego współwięźniowie z Auschwitz zaświadczyli, że nawet w strasznych warunkach niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, ojciec Kolbe promieniował spokojem, który nie był niczym innym, jak złożeniem nadziei w Bogu „wbrew nadziei”.

Jerzy Bielecki, więzień Auschwitz, podkreślał, że błędem byłoby mówienie, że ojciec Maksymilian umarł dla jednego współwięźnia i jego rodziny. Świadectwo miłosierdzia, jakie dał zakonnik, było bowiem umocnieniem dla wielu więźniów. Oto w obozowym piekle okazało się – stwierdził Jerzy Bielecki – „że prawdziwy świat istnieje, jak istniał, że nasi oprawcy i mordercy nie potrafią go zniszczyć, że ten świat wcale nie zaczyna się za drutami naszego obozu, że jest i tutaj. Niejeden zaczął szukać w sobie samym tego prawdziwego świata, odnajdywał go i dzielił się nim z obozowym kolegą, by siebie i jego wzmocnić w szamotaniu się ze złem” (Św. Maksymilian Maria Kolbe, o. L. Dyczewski, ATK, 1984, s. 264). Ojciec Kolbe dał świadectwo, że nawet w świecie – zdawałoby się – bez miłosierdzia, ostatecznie zwyciężają miłość i miłosierdzie. Takie właśnie świadectwo jest istotą życia konsekrowanego.

4. Ofiarowanie warunkiem miłosierdzia

Święta Faustyna i święty Maksymilian stali się narzędziami Bożego Miłosierdzia, gdyż całkowicie ofiarowali swoje życie Bogu  i pozwolili, by mógł On ich używać wedle swojej Woli do czynienia dobra w świecie. Przypominamy ich sylwetki, by umocnić współczesne osoby konsekrowane w ich wolnym i osobistym wyborze – ofiarowania życia Bogu dla zbawienia świata.

Wzorem takiego ofiarowania jest Maryja, Matka Miłosierdzia. Polecamy Bogu za jej wstawiennictwem nowe powołania, a także za wszystkich, którzy już idą drogą życia konsekrowanego, aby dzień po dniu stawali się świadkami Bożej prawdy i Bożego miłosierdzia.

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce obecni na 370. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 6 października 2015 r.

Boże Narodzenie

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

 

Święta Bożego Narodzenia – to święta bezgranicznej miłości Boga do człowieka.

Bóg tak bardzo nas ukochał, że przyjął naszą ludzką naturę i stał się jednym z nas.

W te Święta Bożego Narodzenia poczujmy się kochanymi przez Jezusa Chrystusa! Przyjmijmy Go do swojego życia tak, jak rodzice przyjmują nowonarodzone dziecko! Pozwólmy Bogu zająć centralne miejsce w naszym życiu! Starajmy się zawsze być z Nim i na Jego miłość odpowiadać naszą miłością.

 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

RZYM - SAN GIOVANI ROTONDO

Ze powodów obiektywnych, w miejsce majowej pielgrzymki do Ziemi Świętej, proponuję pielgrzymkę do Włoch.

w Roku Świętym Miłosierdzia

Rzym-Wenecja-San Giovani Rotondo-Monte Cassino-Manopello- Lanciano- Loreto- Monte San Angelo

 

San Giovani Rotondo

Znalezione obrazy dla zapytania san giovanni rotondo

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NPNMP w Miłkowicach

59-222 Miłkowice, ul. Słoneczna 2; Tel. 76 88 71 426

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

i

BIURO PIELGRZYMKOWO - TURYSTYCZNE „ELŻBIETA”

59-220 Legnica ul. NMP 1, tel. 76 722-31-00 tel./fax. 76 852-54-56

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMIN: .29 IV – 7 V 2016    

 

29 IV piątek       Wyjazd z Miłkowic/ Rokitek  godz.18,00  Przejazd przez Niemcy, Austrię

                        i Włochy. Jazda non stop .

30 IV sobota - Przyjazd do hotelu w okolicy Rzymu, zakwaterowanie, odpoczynek po podróży, obiadokolacja i nocleg 

1 V niedz. - Przyjazd w godz. rannych do Rzymu.  Zwiedzanie miasta. (Bazylika Sw Piotra z grobem Sw Jana Pawla II  i Św Jana Na Lateranie. Udział w modlitwie Anioł Pański z Papieżem Franciszkiem. Następnie Fontanna Di Trevi, Plac i Schody Hiszpańskie, Zamek Św. Anioła, Piazza Navona z fontanną „Czterech Rzek”.  Przejazd do hotelu na  obiadokolacje i nocleg.

2 V poniedz. Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Rzymu: Bazyliki Sw Pawła za Murami i Matki Boskiej Wiekszej Panteon, Plac Wenecki, Kapitol, Koloseum. Obiadokolacja i nocleg

3 V wtorek Śniadanie.Przejazd na Cmentarz Zolnierzy Polskich na Monte Cassino, zwiedzamy też Bazylikę Św Benedykta. Następnie w Manopello nawiedzamy kościół w którym znajduje się cudowny wizerunek Pana Jezusa  nie namalowany ludzka ręką. Obiadokolacja i nocleg w San Giovani Rotondo.

4 V środa  - Po śniadaniu nawiedzamy w San Giovani  Rotondo miejsce życia i śmierci Św Ojca Pio. Po południu jedziemy do Monte San Angelo gdzie znajduje się Sanktuarium poświęcone Michałowi Archaniołowi ( jedno z dwóch w Europie)Obiadokolacja i nocleg w San G Rot. (Wieczorem dla chętnych różaniec przy grobie Ojca Pio)

5 V czwartek - Śniadanie. W drodze do Rimini nawiedzamy Lanciano gdzie znajduje się pierwszy i największy Cud Eucharystyczny z IX wieku, zwiedzamy tez Loreto, gdzie w Bazylice znajduje się Domek Matki Bożej z Nazaretu. Obiadokolacja i nocleg  w Rimini.

6 V piątek - Śniadanie. Przejazd do Wenecji , przejazd statkiem na Pl Sw Marka, zwiedzanie Bazyliki, spacer na most Rialto nad kanałem Grande, czas wolny. W godz wieczornych wyjazd z Wenecji do Polski. Przejazd nocny przez Austrie i Czechy.

7 V sobota - Przyjazd do Miłkowic/ Rokitek  w godz. południowych.

                                    

                           CENA: 800 zł + 220 euro

CENA OBEJMUJE:

v  Przejazd autokarem kat. 4* (klimatyzacja, DVD, barek, WC)

v  6 noclegów w hotelach (pokoje 2,3-osobowe z łazienkami w hotelach)

v  6 obiadokolacji

v  6 śniadań wzmocnionych w formie bufetu

v  Ubezpieczenie KL 10.000€, NNW 15.000 PLN, BP 1000 PLN

v  Opieka pilota - przewodnika na całej trasie

v  Opłaty parkingowe

* Na wjazdy do Rzymu, Wenecji, metro, statek w Wenecji, przewodników miejscowych należy przygotować dodatkowo ok. 50 Euro.

 

Zapisy i pierwsza wpłata 200 zł, do 13.XII.2015 r.

Zmarł ks. Antoni Staszewski

4 listopada 2015 roku odszedł do Pana w 82 roku życia, 64 roku ślubów zakonnych i 55 kapłaństwa ks. Antoni Staszewski – współbrat inspektorii wrocławskiej.
 

Urodzony 15.04.1933 r. w Pępowie k/Gostynia. Nowicjat 1950/1951 w Kopcu. Pierwsza profesja zakonna: 5.08.1951 r. w Kopcu. Święcenia prezbiteratu 24.05.1960 r. w Krakowie.

Curriculum vitae:
Kraków - WSDTS (1960-1961) - kurs duszpasterski
Częstochowa, parafia NSPJ (1961–1962) - duszpasterz, katecheta
Kraków - WSDTS (1962–1963) - wykładowca muzyki
Kopiec - nowicjat (1963–1964) - wykładowca muzyki
Wrocław, parafia św. Michała (1964-1970) - duszpasterz, katecheta
Twardogóra (1970-1979) - proboszcz
Poznań - Wroniecka (1979-1981) - praca duszpasterska
Miłkowice (1981-1984) - dyrektor wspólnoty, proboszcz
Środa Śląska (1984-1990) - dyrektor wspólnoty, proboszcz
Poznań, parafia św. Jana Bosko (1990–1995) - duszpasterz, katecheta
Międzybórz (1995–2001) - proboszcz
Wrocław – dom inspektorialny (2001-2015) - archiwariusz; od 1.08.2010 - spowiednik

Ceremonie pogrzebowe rozpoczną się 10 listopada 2015 roku o godz. 12.00 Mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim. Ciąg dalszy ceremonii o godz. 13.30 na cmentarzu przy ul. Bujwida. Polecamy ks. Antoniego modlitwie Rodziny Salezjańskiej.

Msza Św. w Miłkowicach: 10.XI br. wtorek godz. 18.00;

Parafia pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach
ul. Słoneczna 2
59-222 Miłkowice

Tel. 76 88 71 426

parafia-milkowice@tlen.pl

 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela

8.00
9.30
11.00
12.30
Siedliska
Miłkowice
Miłkowice
Studnica

Dni powszednie

18.00

8.00
17.00
Miłkowice
(z wyjątkiem wtorku)
Miłkowice (wtorek)
Siedliska (piątek oraz
I czwartek miesiąca)