Ocaleni przez miłosierdzie - katecheza 3

Homilia na uroczystość Chrystusa Króla

Ocaleni przez miłosierdzie

Miłkowice, 20.11.2016

 

1. Pokorny łotr

            Kochani siostry i bracia!

            W dzisiejszą uroczystość słuchamy fragmentu Ewangelii św. Łukasza o ukrzyżowaniu Chrystusa. Zwróćmy uwagę jak towarzyszący ludzie reagowali na Jezusa, który składał w darze swoje życie za zbawienie świata: lud stał i patrzył; członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili; żołnierze z Niego szydzili, jeden z łotrów urągał Mu. Straszny był klimat otaczający Jezusa. Jest tylko jedna pozytywna postać – drugi z łotrów. Jedyny, który w całej atmosferze obojętności i pogardy mówi: My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. Miał świadomość swojej winy i pokornie to uznawał, za co Jezus Go wynagrodził: Zaprawdę powiadam ci: dziś ze mną będziesz w raju. Niesamowicie ważna jest pokora. Ona powoduje otwarcie serca na łaskę Bożą.

             Moi kochani!

            Św. Faustyna Kowalska miała również objawienia Matki Najświętszej. Podczas jednego z objawień Maryja powiedziała jej tak: Pragnę, córko moja najmilsza, abyś się ćwiczyła w trzech cnotach, które mi są najdroższe, a Bogu są najmilszymi: pierwsza – pokora, pokora i jeszcze raz pokora. Druga cnota – czystość, trzecia cnota – miłość Boża. Jako córka Moja musisz szczególnie jaśnieć tymi cnotami (Dz 1414-1415). Widzimy jaką wartość ma pokora, do której wzywa Maryja w imieniu Boga.

            Pokorne podejście do życia, do służby jest kluczem do zwycięstwa w życiu, choć wydaje się to nieopłacalne w oczach świata. Św. Faustyna dzięki pokornemu życiu poznała, że wszystko, co człowieka ma, poczynając od istnienia, a kończąc na najmniejszej łasce, otrzymuje z miłosierdzia Bożego.

2. Ocaleni przez miłosierdzie

               Moi drodzy!

            Nam też jest to bardzo potrzebne. Pokorne dojście do prawdy, która stanie się treścią naszego życia, że żyjemy i funkcjonujemy tylko dzięki miłosierdziu Bożemu.

Bóg zawarł z  nami, z tobą przymierze i tak jak małżonkowie stają się jednym ciałem poprzez przymierze małżeńskie, tak Pan przyjął w swoje dzieje nasze życie, naszą historię, która w ten sposób staje się historią zbawienia. To Pan naszych dziejów, który nieustannie nas uprzedza i przychodzi, aby przemieniać nasze życie (ze wszystkimi jego ograniczeniami, darami, grzechami i porażkami) w historię zbawienia, historię miłosierdzia. Papież Franciszek często w jasny i prosty sposób przypomina nam o tej cudownej prawdzie, ogłaszając, że świętość to pozwolenie, by Bóg pisał naszą historię. Bóg chce to czynić, chce nam wszystko ofiarować.

Z powodu grzechu pierworodnego naszą nieustanną pokusą jest myślenie, że musimy być święci, aby zasłużyć na miłość Pana, gdy tak naprawdę jest odwrotnie: to miłość miłosierna Pana jest tą, która dociera do naszej nędzy i nas uświęca!

Popatrzmy na Biblię ileż tam jest cudownych interwencji miłosiernego Boga, przez co możemy odczytywać historię nędzy ludzkiej jako historię miłosiernej interwencji Bożej miłości, która znajduje swój szczyt w Chrystusie:

- fascynująca jest historia Józefa, który został sprzedany przez swoich braci Egipcjanom. Był to wielki grzech, który oni dokonali. Pochłaniał ich zazdrość, że ojciec bardzo kocha Józefa. Ale „gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5,20b). Ten grzech pozwolił na uratowanie ludu izraelskiego od klęski głodu. Proszę zauważyć jak natychmiast reaguje Bóg, który pragnie wyprowadzić z tego dobro. Józef stał się zarządcą w Egipcie i uratował od głodu naród izraelski, dając jedzenie, a także przebaczając swoim braciom. Człowiek w swojej nędzy grzeszy, a Bóg wyprowadza z tego dobro;

- podobnie król Dawid doświadczył swoje słabości w cudzołóstwie z Batszebą, które doprowadziło do zabójstwa Uriasza Chityty, jej męża. Nawet wtedy Pan, widząc żal i ukorzenie władcy, wybaczył mu: z  Batszeby, która została później żoną Dawida, narodził się wielki król Salomon, budowniczy świątyni Izraela. Pan posunął się jeszcze dalej i zawarł z Dawidem wieczyste przymierze, z którego miała się narodzić gwiazda Izraela, jego Mesjasz i Zbawiciel – Jezus Chrystus.

            Moi kochani!

            Te i inne cudowne historie prowadzą nas do jednego wniosku: nie możemy utkwić wzroku we własnych grzechach i porażkach. Powinniśmy go skierować na miłość Bożą, która zawsze przychodzi nam z pomocą, zbawia nas i odbudowuje. Dla Boga nikt nigdy nie jest przegrany. Każdy może być ocalony przez Jego miłosierdzie.

3. Miłosierny Tkacz

Moi kochani!

            W czerwcu miałem okazję uczestniczyć w rekolekcjach, które dla kapłanów głosił papież Franciszek. Posłużył się pięknym obrazem Jezusa Miłosiernego. Mówił, że każdy, kto odda swoje życie Jezusowi, będzie na nowo tkany przez Jezusa. Jezus nie maluje naszych twarzy farbą, zamalowując naszych grzesznych, poranionych grzechem twarzy. Jezus nie dokonuje kosmetyki. On z naszych ludzkich nici, z których jesteśmy od początku utworzeni, tka nowego człowieka. To nie jest coś zewnętrznego, prowizorycznego, ale kogoś całkowicie nowego. Nowego człowieka, z nową mentalnością.

            Oddawajmy codziennie życie Jezusowi. Wszystko wówczas będzie przynosiło wspaniałe, piękne owoce. On wie czego nam potrzeba i jak utkać nasze człowieczeństwo. Pan przeplata poprzeczne nici naszego ziemskiego istnienia (z jego darami, ograniczeniami i niedolami) z błyszczącymi nićmi swojego miłosierdzia, tworząc drogocenne płótno, które Maryja Dziewica wyszywa cudownie bogactwem swoich cnót i czystości.

Z powodu grzechu pierworodnego naszą nieustanną pokusą jest myślenie, że musimy być święci, aby zasłużyć na miłość Pana, gdy tak naprawdę jest odwrotnie: to miłość miłosierna Pana jest tą, która dociera do naszej nędzy i nas uświęca! Amen.

Parafia pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach
ul. Słoneczna 2
59-222 Miłkowice

Tel. 76 88 71 426

parafia-milkowice@tlen.pl

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela

8.00
9.30
11.00
12.30
Siedliska
Miłkowice
Miłkowice
Studnica

Dni powszednie

Miłkowice: 
godz. 18.00
 
 

wtorek - sobota 

Siedliska: 
godz. 16.30

piątek X - IV

godz. 19.00

piątek: V - IX 

w każdy I piątek: VII - VIII