Remont kościoła w Siedliskach

Rozpoczęto remont kościoła w Siedliskach. Świątynia ta znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Gołym okiem widoczne są pęknięcia murów wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Wilgoć wynikająca z podmokłych fundamentów powoduje powstawanie grzyba i odpadanie farby ze ścian i podłogi. Wymiany wymagają nieszczelne okna i spróchniałe ławki.
Planowane prace remontowe obejmują:

  • wykonanie ściągów stalowych,
  • podbicie fundamentów,
  • wykonanie izolacji fundamentów i ścian
  • naprawa pęknięć ścian i nadproży
  • wykonanie tynków renowacyjnych
  • naprawa drewnianej konstrukcji więźby dachowej
  • remont wnętrza wraz z naprawą okien, drzwi i ławek

 

Koszt wymienionych prac wyniesie 472 000 zł
Dotychczas zebrano kwotę 21 000 zł

Aby pozyskać brakującą sumę ponowione będą starania o dotacje z Ministerstwa Kultury i wszelkich możliwych źródeł. Planowane są również festyny, kiermasze i inne działania na rzecz ratowania kościoła w Siedliskach.

Ks. Remigiusz Bernasiewicz, proboszcz parafii, skierował do mieszkańców parafii list w sprawie wspomnianego remontu. Treść listu znajduje się tutaj: List do parafian

Więcej informacji na temat rozpoczętego remontu można uzyskać:
tel. (76) 8871 426
padreremi(at)gmail.com
www.parafia-milkowice.pl

Wpłaty na rzecz odnowienia kościoła w Siedliskach można kierować na konto:
17 8669 0001 2032 0321 0284 0003
z dopiskiem SIEDLISKA

Taca zbierana w każdą  II niedzielę miesiąca będzie przeznaczona na cele remontowo-inwestycyjne.

W każdy I piątek miesiąca w kościele w Siedliskach odprawiana będzie Msza Święta w intencji ofiarodawców.

Parafia pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach
ul. Słoneczna 2
59-222 Miłkowice

Tel. 76 88 71 426

parafia-milkowice@tlen.pl

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela

8.00
9.30
11.00
12.30
Siedliska
Miłkowice
Miłkowice
Studnica

Dni powszednie

Miłkowice: 
godz. 18.00
 
 

wtorek - sobota 

Siedliska: 
godz. 16.30

piątek X - IV

godz. 19.00

piątek: V - IX 

w każdy I piątek: VII - VIII