Komunikat

KOMUNIKAT 

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

(Do odczytania w ramach ogłoszeń we wszystkich kościołach w Polsce w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2022 roku)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o  postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego  osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób  reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz  głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do  tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet  go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie  tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby  podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego  świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym.  W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego  wyjątkowego pontyfikatu. 

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w  nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza  na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej  śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a  także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada  współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i  hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.  

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem  każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej  Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji  Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do  przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie  opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne  czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.  

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad  pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy  zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął  zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także  wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu  przestępstw.  

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach  internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów  katolickich w całym kraju. 

https://diecezja.legnica.pl/rada-stala-kep-jan-pawel-ii-podjal-zdecydowana-walke-z-przypadkami-wykorzystywania-seksualnego-dzieci-i-maloletnich/

Z pasterskim błogosławieństwem

Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Jasna Góra, 14 listop

ada 2022 roku

Parafia pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach
ul. Słoneczna 2
59-222 Miłkowice

Tel. 76 88 71 426

parafia-milkowice@tlen.pl

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela

8.00
9.30
11.00
12.30
Siedliska
Miłkowice
Miłkowice
Studnica

Dni powszednie

Miłkowice: 
godz. 18.00
 
 

wtorek - sobota 

Siedliska: 
godz. 16.30

piątek X - IV

godz. 19.00

piątek: V - IX 

w każdy I piątek: VII - VIII